Skip to content Skip to footer
isolatie & renovatie

Betonherstelling

Betonrot is een algemene term voor beschadigingen aan een betonnen constructie door waterinfiltratie, structurele schade, schade aan de ijzers, corrosie of zelfs seismische activiteit. Want ook in ons land zijn er aardbevingen.

Beton kan worden hersteld. We mogen wel stellen dat een beton in goede staat een fundament is voor elke type gebouw.

Vast team van specialisten

Het herstellen van beton laat u best uitvoeren door een gekwalificeerde aannemer. Agetra is uw partner voor het herstellen van betonnen constructies en dit zowel voor binnen als voor buiten.

Correcte afspraken en oplevering van het werk

Naargelang het type van betonrot werken wij soms samen met architecten. Een onderbouwde expertise is primordiaal bij het herstellen van steundragende muren.

In de hedendaagse architectuur is beton een onmisbare factor geworden.

Beton is een duurzaam materiaal maar beton wordt blootgesteld aan milieu – invloeden en wisselende weersomstandigheden. Daarom is een preventieve bescherming van beton noodzakelijk.

Deze preventieve bescherming omvat het behandelen van de betonconstructies met innovatieve coatingsystemen. Deze preventieve applicatie is carbonatatieremmend.

DEZE WEBSITE IS TE KOOP OF TE HUUR

Bij gebrek aan een preventieve bescherming ontstaat op er termijn betonschade. Waarbij er betonrot optreedt en de aantasting van het wapeningsijzer.

De schade aan betonconstructies kan vakkundig en duurzaam worden hersteld. Bij de behandeling van betonrot wordt het beschadigd beton verwijderd tot op de goede kern en wordt het wapeningsijzer ontroest.

Conform met het technisch advies en de aangepaste producten wordt de betonherstelling uitgevoerd.